Skip links

Кодекс Етики Кінологічної Спілки України

Преамбула

Кодекс етики Всеукраїнської громадської організації «Кінологічна Спілка України» (далі за текстом – Кодекс) є обов’язковим для дотримання усіма членами Всеукраїнської громадської організації «Кінологічна Спілка України» (далі за текстом – КСУ), заводчиками, суддями, власниками та опікунами собак, інструкторами, хендлерами, учасниками та гостями кінологічних заходів, які проводяться під егідою КСУ.
Порушення однієї чи більше статей цього Кодексу та інших відомчих документів КСУ та МКФ можуть слугувати підставою для застосування дисциплінарних заходів до порушника.

1. Загальні засади

1.1. Здоров’я та благополуччя собак є найвищим пріоритетом.
1.2. Будь-яке жорстоке ставлення до собак чи створення умов, які потенційно можуть зашкодити здоров’ю та благополуччю собак, суворо заборонені.
1.3. Співробітництво, толерантність, етична поведінка та повага до собак, колег та оточуючих людей має дотримуватися повсякчас.
1.4. Неетична, образлива чи агресивна поведінка не допускається ні за яких обставин.
1.5. Будь-яка дискримінація не допускається.
1.6. Будь-яка шкода репутації КСУ та її членів недопустима.
1.7. Дотримання та неухильне виконання усіх відомчих документів КСУ та МКФ є обов’язковим.

2. Власник собаки (або опікун, або особа, якій власник доручив доглядати за собакою)

2.1. Власник собаки чи людина, яка опікується собакою за усним чи письмовим дорученням власника, несе повну відповідальність за здоров’я, благополуччя, поведінку і безпеку собаки та оточуючих його людей.
2.2. Власник собаки має забезпечити необхідні умови утримання, транспортування, годування, доступ до питної води, вигулу, фізичної активності усіх собак, які знаходяться у нього на утриманні.
2.3. Власник собак має забезпечувати чистоту та гігієну у місцях утримання, транспортування та вигулу собак.
2.4. Власник собаки має забезпечити засоби ідентифікації тварини (тавро, чип) та ефективний контроль за собакою.
2.5. Власник собаки має забезпечити відповідний ветеринарний догляд за собакою, проведення відповідних щеплень, ветеринарне втручання, якщо необхідне.
2.6. Будь-яке хірургічне втручання з метою зміни зовнішності собаки заборонене, якщо воно не зумовлене медичними показаннями.
2.7. Забороняється використання будь-яких медичних чи інших засобів з метою коригування поведінки собаки.

3. Заводчик

3.1. Розведення собак із комерційною метою заборонене.
3.2. Заводчик зобов’язаний дотримуватися правил племінного розведення у системі КСУ, правил оформлення в’язок та іншої племінної документації.
3.3. Тільки функціонально і клінічно здорові собаки з типовою для породи конституцією можуть використовуватися в племінному розведенні.
3.4. Заводчик гарантує, що собака, якого він/вона збирається використовувати для племінного розведення, має стійкий темперамент і знаходиться в гарній фізичній формі.
3.5. Собак із виявленими спадковими захворюваннями у племінному розведенні використовувати заборонено.
3.6. Для збереження або, переважно, збільшення генетичного різноманіття породи необхідно уникати в’язок одних і тих же провідних особин кілька разів поспіль, а також інбридингу.
3.7. Необхідно уникати в’язок, в результаті яких може збільшитися ризик захворювань або функціональних розладів, або погіршення якості потомства.
3.8. Тільки собаки з яскравим темпераментом, з яскравим породним типом можуть використовуватися в розведенні, також, як і собаки, які не показують ознак розладів поведінки, які проявляються надмірно агресивною поведінкою або нападами страху, в ситуаціях, які можна вважати буденними для собаки.
3.9. Будь-який собака повинен бути в змозі здійснити в’язку самостійно. Штучне запліднення не повинно використовуватися для подолання фізичної нездатності собаки.
3.10. Заводчик має впевнитися, що в’язка, вагітність та народження цуценят не нашкодять здоров’ю собаки.
3.11. Заводчик має реєструвати усіх цуценят, отриманих від усіх в’язок.
3.12. Коли цуценя знаходиться на утриманні заводчика, він повинен забезпечити йому відповідні умови утримання, фізично і ментально сприятливу атмосферу, а також гарантувати ветеринарний догляд та його нормальну соціалізацію.
3.13. Заборонено надавати неправдиву інформацію про походження цуценяти, його фізичний стан, екстер’єрні якості та темперамент, а також свідомо вводити в оману майбутнього власника собаки.
3.14. Заводчик має оформити умови передачі цуценяти новому власнику документально у письмовій формі відповідно до чинного законодавства.
3.15. Заводчик має впевнитися, що новий власник цуценяти забезпечить необхідний догляд та відповідне утримання та турботу про собаку.
3.16. Заводчик має заохочувати нового власника собаки до участі у кінологічних заходах у системі КСУ.

4. Суддя

4.1. Усвідомлюючи значимість своєї місії, з метою зміцнення та підтримки довіри кінологічного суспільства до суддівства на кінологічних заходах судді в системі КСУ вважають, що зобов’язані демонструвати і пропагувати високі стандарти поведінки, у зв’язку з чим добровільно беруть на себе більш істотні обмеження, пов’язані з дотриманням етичних норм як у поведінці під час здійснення суддівства, так і в повсякденному житті.
4.2. Суддя виставки собак є представником публічної професії і здійснює професійну діяльність в інтересах кінології. Суддівська діяльність пов’язана з високим рівнем суспільної довіри, для забезпечення якої суддя повинен дотримуватись правил професійної етики та прагнути до впровадження високих стандартів професії.
4.3. Поведінка судді повинна бути тактовною та сприяти підвищенню авторитету, поваги та довіри до інституту суддівства. Етика поведінки судді базується на загальноприйнятих цінностях і визначається відповідальністю перед суспільством взагалі та, особливо, перед кінологічною спільнотою. Суддя має бути прикладом високого професіоналізму.
4.4. Під час виконання своїх обов’язків суддя має дотримуватися ділового стилю одягу.
4.5. Суддя не має права використовувати авторитет професії у рекламних або пропагандистських цілях.
4.6. Суддя не може допускати дій, висловлювань і поведінки, які можуть зашкодити його репутації та авторитету професії, викликати негативний резонанс.
4.7. Суддя має утримуватися від будь-якої поведінки, дії чи вчинку, а також уникати обставин і/або факторів, які можуть вплинути на його незалежність та/чи об’єктивність.
4.8. Суддя зобов’язаний вживати всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання чи усунення конфлікту інтересів.
4.9. Суддя зобов’язаний вживати усіх можливих заходів для набуття рівня знань і навичок, необхідного та достатнього для ефективного виконання своїх обов’язків; здійснювати підвищення кваліфікації; вчасно ознайомлюватись зі змінами в стандартах порід та положеннях; відвідувати заходи з підвищення кваліфікації.
4.10. Суддя не повинен вести недобросовісну конкуренцію, зокрема, характеризуючи свою кваліфікацію як самостійно, так і через третіх осіб; надавати необґрунтовані обіцянки щодо результатів суддівства; займатися індивідуальною рекламою.
4.11. Суддя зобов’язаний бути прикладом неухильного додержання діючих Основних Положень МКФ, Положення про Виставки МКФ, Положення про Суддів виставок собак МКФ, Положення про міжнародні виставки в системі КСУ, Положення про національні виставки в системі КСУ, стандартів порід собак МКФ, правил поведінки та етики експерта МКФ, діючих положень щодо проведення профільних спортивних змагань, принципів відповідальності за благополуччя та здоров’я собак, а також дотримання високих стандартів поведінки з метою зміцнення довіри та поваги кінологічної спільноти до професійності, чесності, незалежності, неупередженості та справедливості суддівства.
4.12. Суддя має право здійснювати суддівство виключно тих порід, дисциплін та конкурсів та тих рангів, на які отримав дозвіл КСУ.
4.13. Суддя має надавати виключно правдиву інформацію стосовно своєї кваліфікації, рівня професійної підготовки та суддівського досвіду.
4.14. Суддя повинен слідувати і приймати до уваги офіційний діючий стандарт МКФ породи, яку він судить.
4.15. Суддя виставки не має права реєструвати чи виставляти собак на виставці, на якій він здійснює суддівство.
4.16. Суддя не може судити собаку, власником чи співвласником якого є (був) упродовж останніх шести місяців до початку виставки.
4.17. Члени сім’ї судді, партнери та/або інші особи, що живуть з ним в одному домі, можуть виставляти собак лише тих порід, суддівство яких здійснюється в інших рингах крім того, в якому працює цей суддя.
4.18. Судді заборонено знайомитися із каталогом дня виставки до завершення суддівства на виставці у цей день.
4.19. Суддя повинен ставитися до усіх експонентів однаково доброзичливо і ввічливо.
4.20. Суддя повинен проводити суддівство в позитивній манері.
4.21. Суддя повинен робити далекоглядний і цінний внесок в здоров’я і благополуччя собак, а також в відповідальне племінне розведення собак.
4.22. Для збереження і подальшого розвитку порід, які судить суддя, він повинен, крім особливостей будови і руху собак, враховувати аспекти здоров’я породи або собаки, а також їх здатність виконувати свої природні функції.
4.23. Суддя має залишатися нейтральним та поводитися етично по відношенню до кожного учасника виставки.
4.24. Суддям заборонено палити чи розпивати спиртні напої під час роботи в ринзі.
4.25. Суддям заборонено спілкуватися з учасником виставки, знаходитися в його/її транспорті, домі чи на його/її утриманні до закінчення виставки.
4.26. Суддя не може брати два або більше запрошень на одну і ту ж дату.
4.27. Суддя завжди повинен поважати роботу своїх колег-суддів.
4.28. Участь судді у соціальних мережах, Інтернет-форумах та застосування ним інших форм спілкування в мережі Інтернет є допустимими, проте суддя може розміщувати, коментувати лише ту інформацію, використання якої не завдає шкоди його авторитету як судді, авторитету КСУ, та не порушує жоден пункт цього Кодексу.

5. Учасник кінологічного заходу під егідою КСУ

5.1. Учасником кінологічного заходу вважається:
– особа, яка зареєструвала свого собаку для участі у кінологічному заході;
– особа, яка супроводжує собаку на кінологічному заході чи експонує його в ринзі/є провідником, фігурантом і т.ін.;
– особа, яка придбала вхідний квиток на захід чи скористалася запрошенням.
5.2. Учасник заходу повинен своєчасно з’явитися на реєстрацію та в породний ринг/місце проведення заходу.
5.3. Учасники, що спізнилися чи не з’явилися взагалі, до участі у заході не допускаються, вартість реєстрації не повертається.
5.4. Учасник не може заходити до рингу (безпосереднього майданчика проведення заходу) чи виходити з нього без дозволу судді.
5.5. Забороняється торгівля цуценятами у місці проведення кінологічного заходу.
5.6. Використання «подвійного хендлінгу» заборонене.
5.7. Учасникам заходу під егідою КСУ забороняється виставляти собак у суворих нашийниках чи намордниках. За межами рингу собаки мають утримуватися на коротких повідках чи у клітках.
5.8. Учасникам виставки забороняється залишати собак без нагляду, у тому числі в клітках чи автомобілях.
5.9. Дозволяється розміщення кліток із собаками лише у спеціально відведених зонах.
5.10. Дозволяється проводити грумінг та тренування собак лише у спеціально відведених для цього місцях.
5.11. Забороняється використання будь-яких препаратів, які можуть змінити натуральний колір, текстуру, структуру шерсті, шкіри, мочки носа, повік чи будь-яка штучна зміна зовнішності собаки.
5.12. Забороняється неетична поведінка по відношенню до судді, помічників судді, членів рингових бригад, членів оргкомітету та інших учасників виставки.
5.13. Забороняється вживання спиртних напоїв у будь-якому місці на території проведення заходу, окрім кафе та ресторанів.
5.14. Паління в місці проведення заходу дозволене лише у спеціально відведених для цього місцях.
5.15. Забороняється розміщення реклами, не узгодженої із організаторами заходу.

6. Хендлер

6.1. Благополуччя собаки, довіреного хендлеру, є найвищим пріоритетом.
6.2. Виставляти собаку в породному чи Головному ринзі має право лише особа, що досягла віку 16 років, крім конкурсів Юного Хендлера та Дитина і собака.
6.3. Повага, етична поведінка, професіоналізм, здорова конкуренція, принципи чесної гри, гідне ставлення до колег – хендлерів, асистентів, експонентів, суддів, членів оргкомітету, клієнтів є обов’язковими.
6.4. Забороняється надавати неправдиву інформацію чи приховувати дефекти собаки.
6.5. Хендлери мають неухильно дотримуватися Основних Положень МКФ, Положення про Виставки МКФ, Положення про міжнародні виставки в системі КСУ, Положення про національні виставки в системі КСУ та інших відомчих документів КСУ та МКФ, а також принципів відповідальності за благополуччя та здоров’я собак.

7. Член КСУ

7.1. Член КСУ має дбати та підтримувати репутацію та імідж КСУ на національному та міжнародному рівнях.
7.2. Член КСУ має дотримуватися Статуту КСУ та усіх відомчих Положень КСУ.
7.3. Член КСУ ні за яких обставин не може брати участь у заходах, які містять елементи жорстокого ставлення до собак.
7.4. Образи, зневага, наклепи, агресія категорично недопустимі у особистому спілкуванні чи спілкуванні в соціальних мережах в системі КСУ.
7.5. Автор публікації в соціальних мережах та інтернет несе повну відповідальність за неї та наслідки цієї публікації.
7.6. Принципи приватності та конфіденційності мають обов’язково дотримуватися.

8. Керівники та співробітники осередку КСУ

8.1. Керівник та співробітники осередків зобов’язані бути прикладом неухильного дотримання усіх діючих відомчих документів КСУ та МКФ, а також дотримання високих стандартів поведінки з метою зміцнення довіри та поваги суспільства до кінологічної спільноти.
8.2. Керівник та призначений співробітник осередку КСУ особисто відповідають за надання та передачу достовірної інформації, її збереження та конфіденційність цієї інформації про собак та їх власників до бази даних КСУ.
8.3. Етичне ставлення до колег, членів КСУ та тих, хто збирається стати членом КСУ, повага та співробітництво, високий професіоналізм у роботі є обов’язковими.

9. Дисциплінарні заходи

9.1. Порушення норм цього Кодексу та інших відомчих документів КСУ та МКФ попередньо розглядаються конфліктно-правовою комісією та іншими профільними комісіями КСУ, які ретельно вивчають скоєне порушення та передають результати його розгляду разом із рекомендаціями до Президії КСУ щодо застосування дисциплінарних заходів до порушника.
В залежності від тяжкості та наслідків порушення норм цього Кодексу до порушника можуть бути застосовані наступні дисциплінарні заходи:
– догана;
– заборона участі у заходах КСУ (виставках/спортивних та інших змаганнях) у якості експонента чи хендлера;
– відсторонення членів КСУ та/або собак, що їм належать, від ведення виставкової/спортивної діяльності під егідою КСУ (виставки собак, спортивних (мисливських) заходів на території України на певний час чи остаточно;
– відсторонення членів КСУ та/або собак, що їм належать від ведення виставкової/спортивної діяльності під егідою МКФ (виставки собак, спортивних (мисливських) заходів на території України та за її межами на певний час чи остаточно;
– відсторонення членів КСУ та/або собак, що їм належать від ведення племінної діяльності під егідою КСУ (реєстрації в’язок, приплодів, собак, народжених в Україні, та імпортованих собак) на певний час чи остаточно;
– анулювання назви розплідника КСУ-МКФ;
– дискваліфікація як члена КСУ на певний час чи остаточно;
– дискваліфікація як судді КСУ (КСУ-МКФ) на певний час чи остаточно.

10. Прикінцеві положення

10.1. Цей Кодекс набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування – з 08.03.2018 р.